Tilsette i kommunen

Nedanfor finn du ei alfabetisk liste over tilsette. Lista inneheld ikkje namn for alle tilsette i kommunen. Oversikt over tenesteområde finn du her

Namn Tlf stilling
Telefonliste tilsette i Radøy kommune
Alexander Kjesæth 5634 9105 Rektor Radøy ungdomsskule
Ane J. Hågensen 5634 9280 Sakshandsamar barnevern
Ann Christin hoen 5634 9035/ 9084 3576 Rektor Radøy musikk- og kulturskule
Ann Helen Vetås 5634 9280 Sakshandsamar barnevern
Anne Alise Thomassen 5634 9280 Konsulent bustøtte
Anne Berge Brattetaule 5634 9138 Leiar Velferdssenteret
Anne Dahle Austrheim 5634 9005 Leiar kultur- og sørvistorget
Anne Elisabeth Waage 5634 9113 Biblioteksjef
Anne Marie H Stang 5634 9198/ 9503 6416 Ansvarleg hjelpemiddelsentralen
Arthur Kleiveland 5634 9008 Politisk møtesekretær /konsulent KST
Asgeir Nøttveit 5634 9140/ 9517 1833 Oppsynsmann Radøyhallen 
Astrid Marie Kallekleiv 5634 9061 Avd leiar. 1.-4. trinn Manger skule
Bente Bø Taule 5634 9090 Leiar Helsehuset
Bente Håtuft 5634 9091 Leiande helsesøster
Bente K Hervik 5634 9012 Rådgjevar kultur
Bergfrid Tjore 5634 9044 Konsulent løn og rekneskap
Bjarnhild Myhre 5634 9280 Vernepl. Psykisk Helse,  støttekontakt/ privat avlasting
Bjørg Murberg 5634 9039 Konsulent/sekretær inntaksnemnda 
Einar Færø 5634 9057 Leiar Teknisk drift
Elisabeth Bygstad 5634 9208 Leiar Utdanningsforbundet
Else Soltveit 5634 9029 Leiar Fagforbundet
Geirunn Valdersnes 5634 9280 Sakshandsamar barnevern
Grethe Fosse 5634 9022 Kommuneoverlege
Gro Håland 5634 9202 Styrar Bø barnehage
Gunn Therese Haukeland 5634 9092 Jordmor
Hanne Mari Engen 5634 6272 Rektor Hordabø skule
Harald Stanghelle 5634 9009 Rådgjevar/ IKT kontakt
Hege G. Aagard-Nilsen 5634 9191 Assisterande leiar heimetenesta
Heidi Hårklau 5634 9041 Leiar Løn og rekneskap
Helge Vallestad 5634 9025 Rådgjevar oppvekst
Hildbjørg Helle 5634 9280 Sakshandsamar PPT
Hogne Askeland 5634 9000 Konsulent Teknisk forvaltning
Inger Morken Ellingsen 5634 9034 Rektor Manger skule
Ingunn Øwre 5634 9002 konsulent Kultur- og sørvistorget
Ingvild Wimpelmann 5634 9280 Psykolog PPT
Jan Torry Sande 56349005 Konsulent kultur- og sørvistorget (arkivansvarleg)
Jannicke Njøten 5634 9047 konsulent løn og reknskap
Jarle Landås 5634 9020 Rådmann
Jill Kristin G Bøe 5634 6271 Sekretær Hordabø skule
Jimmy Amundsen 5634 9280 Sakshandsamar barnevern
Jo Bjarte Tømmerbakke 5634 9018 Kommunalsjef oppvekst
Johnny Brattetaule 5634 9137 Leiar Heimetenesta
Jon Askeland 5634 9010 Ordførar
Jørgen Bleikli 5634 9071 Leiar Omsut
Katarina Birkeland 5634 9043/ 9069 6931 Ungdomskoordinator
Kjartan Medaas 5634 9053 Sakshandsamar oppmåling
Kjartan Nyhammer 5634 9069 Landbrukssjef
Kjersti Risa Marøy 5634 9222 Helsesøster
Kjetil Morken 5634 9007 Personalsjef
Laila Hermansen 5634 9048 Konsulent løn og rekneskap
Leila Torsvik 5634 9280 Leiar barnevern
Linda Bertelsen Knutsen 5634 9193 Sekretær Velferdssenteret
Linda Rognsøy 5634 9280 Sosionom Psykisk helse
Line Hervig 5634 9000 Sakshandsamar byggesak
Linn Johannesen 5555 3333 Sakshandsamar NAV sosial
Lisbeth T Alvær 5634 9019 Kommunalsjef drift og forvaltning
Liv Renate Tømmerbakke 5634 9109 Sosiallærar Radøy ungdomsskule
Marianne Herø 5634 9101 Avd. leiar Radøy ungdomsskule
Marianne V Lilletveit 5634 9062 Avd. leiar 5.- 7. klasse Manger skule
Marita Årseth 5634 9280 Leiar psykisk helse
Mette Marøy 5634 9104 Avd. leiar Radøy ungdomsskule
Merete Risnes Fjellsende 5634 9016/4748 9347 Leiande reinhaldar
Mona Netland Øfsthus 5634 9099 Leiar fysioterapiavdelinga
Olaf Hella 5634 9018 Kommunalsjef oppvekst
Rebekka Vågenes 5634 9160 Aktivitør og arbeidsleiar
Reidun Vallestad 5634 9170 Leiar Hannesvegen bustader
Rigmor Nordanger 5634 9180 Sekretær heimetenesta
Rita Grindheim 5634 9046 Konsulent løn og rekneskap
Rita Helland 5634 9160 Aktivitør Velferdssenteret
Rolf Raknes 5634 9058 Arealplanleggjar Teknisk Forvaltning
Rolf Sandstad 5634 9810 Rektor Sæbø skule
Rosalind Instebø 5634 9270 Leiar Radøy arbeidssenter
Rune Rydland 5634 9030 Leiar Frivilligsentralen
Sigrid Rømo Ystaas 5634 9280 Kommunepsykolog for born og unge
Silje Espeland 5634 9280 Sakshandsamar barnevern
Solfrid Mangerøy Helland 5634 9194 Leiar Radøy matsørvis
Solveig Michelsen 5555 3333 Sakshandsamar NAV sosial - Flyktningkoordinator
Stein Ove Valdersnes 9096 0485 Brannsjef
Stig Aakre 5634 9280 Sjukepleiar psykisk helse
Stine Pedersen Sylta 5634 9055 Konsulent kultur- og sørvistorget
Svein Ove Skjoldal 5555 3333 Leiar NAV
Sveinung Kvamme 5634 9040 Økonomisjef
Jan Magnus Drivenes 5634 9152/ 4152 0646 Leiar uteavdelinga
Terje Håland 5634 9151/ 4163 8821 Feiar
Tonje Nepstad Epland 5634 9050 Leiar teknisk forvaltning
Tony Vetaas 5634 9820 Leiar Sæbø barnehage
Tore Rikstad 5634 9051 Seinor ingeniør teknisk drift
Torill Helland 5634 9198 Kontakt hørsel
Torunn T Hovden 5634 9145 Rektor Austebygd skule og barnehage
Unni Helle Nordberg 5634 9280 Leiar PPT
Vibeke A Erstad 5634 9220 Leiar Radøy Interkommunale busenter
Åse Kristine Lid Kolås 5634 9070 Burettleiar Prestbrekka

 

Web levert av CustomPublish