Årshjul - søknadsfristar

På denne sida vil me lista opp ein del viktige fristar for prisar og tilskotsordningar på kulturfeltet.

Heile året
Prosjekt- og aktivitetsstøtte (Radøy kommune)
Tilskot til leiaropplæring - søknadsskjema under arbeid
Norsk kulturminnefond
 

15. januar
Tilskot til friluftsaktivitet (Miljødirektoratet/Hordaland fylkeskommune)
 

15. februar
Tilskot til lavterskel fysisk aktivitet for born og ungdom (Hordaland fylkeskommune)
Lokale friluftslivstiltak (Hordaland fylkeskommune)
Turskiltprosjektet (Hordaland fylkeskommune)

1. mars
Prosjekttilskot - amatør (Hordaland fylkeskommune)
Prosjekttilskot Større kulturprosjekt (Hordaland fylkeskommune)
Prosjekttilskot - kunst og kultur – profesjonell (Hordaland fylkeskommune)
Tilskot til inkludering og integrering (Radøy kommune)

1. april
Allmennnyttige midler - Sparebanken vest (hovudsøknadsfrist)
Lokale kulturbygg (Hordaland fylkeskommune). I 2017 15. april.

4. april
Cato Plettens minnefond

30. april
Driftsmidlar til lag og organisasjonar i Radøy kommune 
Mindre investeringar i eigne bygg og anlegg i Radøy kommune 

1. juni
Kulturelt utviklingsprogram (Hordaland fylkeskommune)

1. september
Kulturprisen i Radøy kommune
Kulturminnefondet i Radøy kommune
Prosjekttilskot - amatør (Hordaland fylkeskommune)
Prosjekttilskot Større kulturprosjekt (Hordaland fylkeskommune)
Prosjekttilskot - kunst og kultur – profesjonell (Hordaland fylkeskommune)

15. september
Gjensigestiftelsen

1. oktober
Tilskot til inkludering og integrering (Radøy kommune)

26. oktober
Tilskot til lokal samfunnsutvikling (Liv og lyst)

1. november
Spelemidlar

1. desember
Tilskot til verna kulturminne i Hordaland (Hordaland fylkeskommune) 

Web levert av CustomPublish