Tinging av legetime og resept

Treng du legetime eller resept? Då kan du bestilla dette elektronisk. 

Dersom du har bankID 
På www.helsenorge.no kan du bestilla time direkte ti timeboka hjå fastlegen din, fornya reseptar eller starta e-konsultasjon med fastlegen. 

Dersom du ikkje har bankID
På http://helserespons.no/web/radoy/ kan du tinga time eller fornya reseptar. 

Per telefon
Du kan også kontakta legesenteret for timebestilling eller for å fornya reseptar på tlf. 56 34 90 90.

Web levert av CustomPublish