Tømmerdalen, Hesthaugen, Hannesvegen og Prestbrekka

Tenester for bu- og funksjonstrening (BF-tenesta) i Radøy kommune består av tre bustadgrupper og éin kommunal avlasnings bustad

Bustadgruppene ligg på følgjande stader: Prestbrekka (Raunholmskogen)Tømmerdalen (Kvernhusvegen), og Hannesvegen (Hannesvegen). I Hannesvegen ligg og den kommunale avlastningsbustaden.

Web levert av CustomPublish