Vakttelefonar

Ein kan ringa nummeret til vakttelefonane ved hendingar som ikkje er akutte.

Ved akutte hendingar, kontakt naudetatane:
110 Brann
112 Politi
113 Medisinsk naudhjelp

Vakttelefonar:
Nordhordland legevakt, tlf. 56 35 10 03
Vakttelefon for brann, tlf. 907 60 866 
Vakttelefon veg, vatn og avløp, tlf. 48 28 71 82 (kvardagar 15.00-08.30, helger og helligdagar. I kontortida 08.30-15.00, ring tlf. 56 34 90 00) 

Andre naudtelefonar
Bergen krisesenter tlf. 55 31 50 50
Alarmtelefonen for born og unge tlf. 116111

Web levert av CustomPublish