Arbeid på vaskeriet

Arbeid på vaskeriet

Vaskeriet

Vaskeriet er største avdelinga vår. Aufera leiger ut både arbeidstøy og institusjonstøy. Me har kundar over heile Nordhordland som me vaskar arbeidstøy, matter, kjeledressar og mykje anna for. Me har og samarbeid med Renseriet. Det betyr at du som kunde kan levere inn tøy til rensing her hjå oss. Tøy til rensing vert normalt henta måndagar og vert levert tilbake til oss etter ei til to veker. Då kan du henta det ferdige rensa tøyet hjå Aufera.

Arbeidsoppgåvene på vaskeriet er blant anna å brette, sortere, vege og pakke tøy, rulle og stryke tøy, programmere maskiner og skrive pakksetlar, henge opp og reparere tøy. Varierte og greie arbeidsoppgåver der ein kan lære litt etter kvart. Me jobbar både på "urein sone" der me nyttar tryggingsutstyr, og på "rein sone" der me har strenge reglar for hygiene. På vaskeriet har me det kjekt og sosialt medan me arbeider, med tid for å prate litt i mellom slaga.

Web levert av CustomPublish