Viltforvaltning

Kommunen sine hovudoppgåver er forvaltning etter viltlova og å gje råd og veiledning i saker knytt til viltforvaltning. Viltlova gjeld alle viltlevande landpattedyr, fuglar, amfibiar og krypdyr.

Døme på oppgåver i viltforvaltninga:

·         Forvaltning etter gjeldande lover og forskrifter.

·         Fallvilt (påkøyrd og skadd/sjukt vilt)

·         Tildeling av fellingsløyve (hjort) for vald utan godkjent driftsplan.

·         Kontroll/registrering av fellingsrapporter

·         Godkjenning av vald

·         Godkjenning av driftsplanar

·         Forvaltning av kommunen sitt viltfond.

Web levert av CustomPublish