Vaskeri

Vaskeriet vaskar både for private og firma. Me leigar og ut både arbeidsklede og anna institusjonstøy. 

Me har kundar over heile Nordhordland som me vaskar matter, kjeledresser og anna arbeidstøy og mykje anna for.

Ta direkte kontakt med vaskeriet på tlf. 56 97 88 93 eller på e-post til vaskeriet@aufera.no

Arbeidsoppgåvene på vaskeriet er mellom anna å programmere maskiner, henge opp, sortere, rulle og stryke. Deretter eventuelt reparere, brette,  vege, skrive pakksetlar og pakke tøy. Varierte og greie arbeidsoppgåver der ein kan lære litt etter kvart.

Me jobbar både på «urein sone» der me nyttar tryggingsutstyr, og på «rein sone» der me har strenge reglar for hygiene.

På vaskeriet har me det kjekt og sosialt medan me arbeider, med tid for ein liten prat innimellom slaga.