Velkomen til Aufera

Aufera er ei vekstbedrift som skal leggja til rette arbeidsplassar for alle personar som har ei restarbeidsevne, uansett årsak til yrkeshemming.
Arbeidet vårt er kjenneteikna av verdiane Mot – Trivsel – Kvalitet.